Analys av sekvensstyrda modulflöden
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Management of Technology

4 6-7

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06