Principer för verksamhetsutvärdering - Erfarenheter från Toyotas cockpit-flöde
Artikel i övriga tidskrifter, 2002

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi