Principer för verksamhetsutvärdering - Erfarenheter från Toyotas cockpit-flöde
Artikel i övriga tidskrifter, 2002

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Nya Bättre Produktivitet

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13