Modified rectangular patches for self-oscillating active antenna applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

J Bartolic

D Bonefacic

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Institutionen för mikrovågsteknik

Antennas and Propagation Magazine

Vol. 38 13-21

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06