Macroscopic Response and Manipulation of Lipid Nanotubes with Calcium Ion Gradient
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Författare

Vladimir Kirejev

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Baharan Ali Doosti

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Mehrnaz Shaali

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Gavin Jeffries

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Tatsiana Lobovkina

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Biophysical Journal

0006-3495 (ISSN) 1542-0086 (eISSN)

Vol. 112 3 220A-220A

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Biofysik

DOI

10.1016/j.bpj.2016.11.1213

Mer information

Skapat

2018-01-24