Exploring service quality in the health and fitness industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Stefan Lagrosen

Yvonne Lagrosen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Managing Service Quality

Vol. 17 1

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07