Two-dimensional analysis of bandwith of open hard surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Zvonimir Sipus

Institutionen för mikrovågsteknik

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

J. Salomonsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEE Proceedings Part H

Vol. 143 6 475-481

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08