A dive into the depths of quality management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Stefan Lagrosen

Yvonne Lagrosen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

European Business Review

Vol. 18

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07