Electric field integral equation for cylindrical structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Johan Wettergren

Institutionen för mikrovågsteknik

Peter Slättman

Institutionen för mikrovågsteknik

IEE Proceedings - Microwaves Antennas and Propagation

Vol. 143 2 147-151

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08