A hybrid GO-Gaussian ray-beam
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

O. Rubiños-López

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 15 5 278-282

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07