Emerging Nanocomposite Dielectrics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Electra

226 24-32

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik