Blindness removal in arrays of rectangular waveguides using dielectrically loaded hard walls
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 46 4 546-550

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06