An algorithm for calculating Green's functions of planar, circular cylindrical and spherical multilayer substrates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Robert Leijon

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Martin Johansson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Applied Computational Electromagnetics Society Journal

Vol. 13 3 243-254

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07