Periodic strips on planar and circular cylindrical substrates: Exact and asymptotic analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 17 3 173-178

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07