Moment method analysis of a microwave tunnel oven
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

M. Sundberg

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

T. Ohlsson

J. Microwave Power and Electromagn. Energy

Vol. 33 1 36-48

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07