Equivalent circuits of receive antennas in signal processing arrays
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 21 4 244-246

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07