Radiation from a linear microstrip array antenna including radome and back structure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Peter Slättman

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

A. A. Kishk

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 20 2 119-121

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08