Eigen waves of a circular waveguide with strip-loaded dielectric hard wall
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Radiotechnika

12 54-57

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06