Introduction to the special issue on “New frontiers in software architecture”
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

D. Weyns

Linnéuniversitetet

KU Leuven

R. Mirandola

Politecnico di Milano

Ivica Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Journal of Systems and Software

0164-1212 (ISSN)

Vol. 130 57-58

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.jss.2017.02.005

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-20