Study of distributions of modes and plane waves in reverberation chamber for characterization of antennas in multipath environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 30 20 386-391

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07