Reverberation chambers for EMC susceptibility and emission analyses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

M. Bäckström

O. Lundén

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Review of Radio Science 1999-2002

429-452

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07