Measurements of mobile phone antennas in small reverberation chambers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

the Croatian journal Automatika, Zagreb

43 63-68

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06