Detection of a polarization imbalance in reverberation chambers and how to remove it by polarization stirring when measuring antenna efficiencies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 32 2 145-149

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08