Definition of effective diversity gain and how to measure it in a reverberation chamber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

J. Byun

J. Lee

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 34 1 56-59

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06