Influence of hard corrugated PBG wall design on performance of conical horn antenna
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 32 4

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06