EM Modeling of surfaces with STOP or GO characteristics - artificial magnetic conductors and soft and hard surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

A. Kishk

Applied Computational Electromagnetics Society Journal

Vol. 18 1 32-40

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06