Linear Analysis and Modal Decomposition Made Easy by a PC-based Computer Program Covering Discrete, Undamped Mechanical Systems
Paper i proceeding, 1989

Författare

Mart Mägi

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Modal Testing & FEM Seminar, Århus, 1989

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08