Electromagnetic analysis of effective and apparent diversity gain of two parallel dipoles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters

Vol. 2 1 9-13

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06