Some features of hard strip-loaded conical horn antenna
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEE Proceedings Microwaves Optics and Antennas

Vol. 150 3 171-176

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06