Mutual coupling between spherical-rectangular microstrip antennas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

N. Burum

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

J. Bartolic

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 40 5

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06