Electrically small unbalanced four-arm wire antenna
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Paul Hallbjörner

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 52 6 1424-1428

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06