STREAMER - Europeisk forskning på energieffektiva sjukhus
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Christina Claeson-Jonsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mikael Nutsos

Stefan Dehlin

Peter Sandö

Bygg & Teknik

Vol. 109 5 22-24

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07