Correlation and capacity of MIMO systems and mutual coupling, radiation efficiency and diversity gain of their antennas: Simulations and measurements in reverberation chamber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE Communications Magazine

Vol. 42 12 102-112

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06