Models for the number of independent samples in reverberation chamber measurements with mechanical, frequency, and combined stirring
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

K. Madsen

Paul Hallbjörner

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters

Vol. 3 3 48-51

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06