Some properties of an open-ended circular waveguide with one- and two-sided ideal hard walls,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 43 2 160-164

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06