An approach to the design of a two-frequency hard horn
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Sergei Skobelev

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Journal of Communications Technology and Electronics

Vol. 50 1272-1276

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik