Integrated solid-state capacitors based on carbon nanostructures
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Författare

Vincent Desmaris

Smoltek AB

Rickard Andersson

Smoltek AB

Muhammad Amin

Smoltek AB

Chip scale review

1526-1344 (ISSN)

Vol. Jun-Jul

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-11