Integrated solid-state capacitors based on carbon nanostructures
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Vincent Desmaris

Smoltek AB

Rickard Andersson

Smoltek AB

Muhammad Amin

Smoltek AB

Chip Scale Review

Vol. Jun-Jul

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-25