Protein Crystallization in Lipidic Sponge and Cubic Phases
Licentiatavhandling, 2004

cubic phase

protein crystallization

phytantriol

small angle x-ray scattering

monoolein

L3 phase

10.00 KA-salen

Författare

Pia Jeanette Hindrichsen

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Biokemi och molekylärbiologi

Strukturbiologi

10.00 KA-salen

Mer information

Skapat

2017-10-07