Numerical study of miniaturized hard waveguide elements for multifunction direct radiating arrays and focal plane arrays
Paper i proceeding, 2006

Författare

M. Ng Mou Kehn

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Antenn 06 in Linköping, May 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06