Development of G1DMULT based moment method codes for analysis of cylindrical and spherical array antennas and periodic structures
Paper i proceeding, 2006

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

S. Skokic

Antenn 06 in Linköping, May 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08