Realized diversity gain of active DECT phones in talk position measured in reverberation chamber
Paper i proceeding, 2006

Författare

M. Franzen

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

G. Nilsson

IEEE AP-S International Symposium, Albuquerque, N.M., July 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik