Design and evaluation of a compact antenna array for MIMO applications
Paper i proceeding, 2006

Författare

L. Garcia-Garcia

B. Lindmark

Charlie Orlenius

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

IEEE AP-S International Symposium, Albuquerque, N.M., July 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik