Control of reflection and mutual coupling losses in maximizing efficiency of dense focal plane arrays
Paper i proceeding, 2006

Författare

Malcolm Ng Mou Kehn

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

M. V. Ivashina

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

R. Maaskant

First European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2006, Nice, France, 6 - 10 November 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08