Electrodeposited nanocrystalline Co-P alloys: Microstructural characterization and thermal stability
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Segregation

Electrodeposit

Nanocrystalline material

Microstructural characterization

Co–P alloys

Grain growth

Författare

Melina da Silva

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Catharina Wille

Uta Klement

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Pyuck-Pa Choi

Talaat Al Kassab

Materials Science and Engineering A

Vol. 445-446 31-39

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08