Electrodeposited nanocrystalline Co-P alloys: Microstructural characterization and thermal stability
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Microstructural characterization

Co–P alloys

Segregation

Grain growth

Electrodeposit

Nanocrystalline material

Författare

Melina da Silva

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Catharina Wille

Uta Klement

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Pyuck-Pa Choi

Talaat Al Kassab

Materials Science and Engineering A

Vol. 445-446 31-39

Ämneskategorier

Materialteknik