A solid hand phantom for mobile phones and results of measurements in reverberation chamber
Paper i proceeding, 2004

Författare

M. Lundmark

R. Serrano Calvo

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Monterey, California, June 2004

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06