Special issue on verified information flow security
Reviewartikel, 2017

Författare

Toby Murray

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

University of Melbourne

Andrei Sabelfeld

Informationssäkerhet

Lujo Bauer

Carnegie Mellon University (CMU)

Journal of Computer Security

0926-227X (ISSN)

Vol. 25 05-apr 319-321

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

DOI

10.3233/JCS-0559

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-28