Special issue on verified information flow security
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Toby Murray

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization

University of Melbourne

Andrei Sabelfeld

Informationssäkerhet

Lujo Bauer

Carnegie Mellon University

Journal of Computer Security

0926-227X (ISSN)

Vol. 25 319-321

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

DOI

10.3233/JCS-0559