A HYBRID MODEL FOR SIMULATION OF CAVITATING FLOWS
Paper i proceeding, 2017

Författare

Ebrahim Ghahramani

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Mohammad Hossein Arabnejad

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

12th OpenFOAM® Workshop

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Marin teknik

Mer information

Skapat

2017-10-09