Miniaturized dielectric-loaded rectangular waveguides for use in multi-frequency arrays
Paper i proceeding, 2004

Författare

Malcolm Ng Mou Kehn

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Monterey, California, June 2004

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06