Simulation and measurements of capacity of a 2x2 MIMO system by using embedded element pattern of two coupled dipoles
Paper i proceeding, 2004

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

JINA 2004, Nice, France, November 2004

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08