Design of hard horn antenna using both single dominant quasi-TEM mode model and mode-matching
Paper i proceeding, 2004

Författare

Omid Sotoudeh

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

P. Ingvarson

IEEE AP-S International Symposium, Monterey, California, June 2004

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06