The N-guide: A novel miniaturized hard quasi-TEM waveguide
Paper i proceeding, 2003

Författare

Malcolm Ng Mou Kehn

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Columbus, Ohio, June 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08